గ్రామ సచివాలయం Part A ఆన్లైన్ ఎక్షామ్, ( సిలబస్ ఆధారంగా)

_ గ్రామ సచివాలయం ఆన్లైన్ టెస్ట్ పార్ట్ A టెస్ట్ కేవలం 30 రూపాయలకే రాసుకోవచ్చు సిలబస్ ఆధారంగా ప్రతి ఒక్క ప్రశ్న. ఈ టెస్ట్ వలన మాకు ఉపయోగం ఏమిటి.? 1) టెస్ట్ లో మీకు నెగిటివ్ మార్కింగ్ విధానం ఉంటుంది. 2) టెస్ట్ రాసిన 2 నుండి 3 నిమిషాల్లోనే రిజల్ట్ మీద Read More …