గ్రామ సచివాలయం Part A ఆన్లైన్ ఎక్షామ్, ( సిలబస్ ఆధారంగా)

_ గ్రామ సచివాలయం ఆన్లైన్ టెస్ట్ పార్ట్ A టెస్ట్ కేవలం 30 రూపాయలకే రాసుకోవచ్చు సిలబస్ ఆధారంగా ప్రతి ఒక్క ప్రశ్న. ఈ టెస్ట్ వలన మాకు ఉపయోగం ఏమిటి.? 1) టెస్ట్ లో మీకు నెగిటివ్ మార్కింగ్ విధానం ఉంటుంది. 2) టెస్ట్ రాసిన 2 నుండి 3 నిమిషాల్లోనే రిజల్ట్ మీద Read More …

TSLPRB PC AR & TSSP Survey Results 2019

PC (AR & TSSP) Survey results available now. నిన్న నిర్వహించిన pc సర్వే లో చాల మంది అభ్యర్థులు తమయొక్క మార్క్ లు తెలుపడం జరిగినది ఆ మార్కులు ఆధారంగా చేసుకొని State Rank District Rank Categoey Rank,  Male Female seperate ranks జిల్లాల వారిగా whatsapp గ్రూప్స్ లో Read More …