గ్రూప్ 4 1:5 లిస్టు స్టేట్, జిల్లా, కాస్ట్ ల వారిగా | Group 4 Merit list with All Separate Ranks

Group 4 Merit list With All Ranks తాజాగా TSPSC విడుదల చేసిన గ్రూప్ 4 యొక్క 1:5 జాబితాలో ఎంపికయిన అభ్యర్థులందరికీ శుభాకాంక్షలు. మనకు tspsc విడుదల చేసిన జూనియర్ అసిస్టెంట్, టైపిస్ట్, స్టెనో లిస్టు లో అందరికి ఉద్యోగాలు రావు ప్రతి అయిదుగురిలో ఒక్కరు మాత్రమే ఎంపిక అవుతారు. మరి మీకు Read More …