గ్రూప్ 4 1:5 లిస్టు స్టేట్, జిల్లా, కాస్ట్ ల వారిగా | Group 4 Merit list with All Separate Ranks

Group 4 Merit list With All Ranks తాజాగా TSPSC విడుదల చేసిన గ్రూప్ 4 యొక్క 1:5 జాబితాలో ఎంపికయిన అభ్యర్థులందరికీ శుభాకాంక్షలు. మనకు tspsc విడుదల చేసిన జూనియర్ అసిస్టెంట్, టైపిస్ట్, స్టెనో లిస్టు లో అందరికి ఉద్యోగాలు రావు ప్రతి అయిదుగురిలో ఒక్కరు మాత్రమే ఎంపిక అవుతారు. మరి మీకు ఉద్యోగం వస్తుందా లేదా మీకంటే మంచి మార్కులు ఎంత మందికి వచ్చాయి అందులో పురుషులు ఎంత మంది స్త్రీలు ఎంత …

గ్రూప్ 4 1:5 లిస్టు స్టేట్, జిల్లా, కాస్ట్ ల వారిగా | Group 4 Merit list with All Separate Ranks Read More »